Tôn lạnh, lạnh màu, mạ kẽm

Báo giá chi tiết
Category:

Description

Tôn thành phẩm:

  • Tôn 5 sóng.
  • Tôn 9 sóng.
  • Tôn 11 sóng.
  • Tôn 13 sóng.
  • Tôn diềm mái.
  • Tôn giả ngói.
  • Tôn mái vòm…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tôn lạnh, lạnh màu, mạ kẽm”

Your email address will not be published. Required fields are marked *